26 mai 2019: secțiile de votare din străinătate, modalitate de exercitare a votului la alegerile europarlamentare și referendum, precum și întrebările de la refendum

Sharing is caring!

În data de 26 mai 2019 vor avea loc două evenimente importante: alegeri pentru membrii din România în Parlamentul European și referendumul național convocat de Președintele României.

Românii din diaspora vor avea posibilitatea să-și exprime votul în cadrul Biroului electoral nr.48.

Pentru Parlamentul European și pentru referendum se poate vota la oricare dintre cele 441 de secții de votare din străinătate. Votul, pentru ambele, se va desfășura în cadrul aceleași secții de votare, în același intervar orar: 7.00 – 21.00 (ora locală).

În cazul ambelor scrutine cetățenii români pot vota în baza unui act de identitate românesc valabil.
Documentele pe baza cărora se poate vota în străinătate sunt: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar.

Au drept de vot la alegerile pentru Parlamentul European și la referendumul national cetățenii români care au împlinit 18 ani, până inclusiv în ziua alegerilor, nu se află sub interdicție printr-o hotărâre judecătorească definitive și nu sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

MODALITATEA DE VOT PENTRU SECŢIILE DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE

 

  • La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate. Acesta va înscrie codul numeric personal în sistem.
  • Alegătorii pot opta să își exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine. Operatorul de calculator din secția de votare va aduce la cunoștința alegătorului că SIMPV înregistrează prezența la vot, separat pentru fiecare scrutin în parte.
  • Operatorul de calculator va înregistra în SIMPV opțiunea alegătorului de a vota numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine, așa cum a fost comunicată de acesta.
  • După scanarea actului de identitate, alegătorul se prezintă în fața membrilor biroului electoral al secției de votare și, în funcție de opțiunea de a vota pentru un singur scrutin sau pentru ambele scrutine, va semna în lista electorală suplimentară pentru alegerile europarlamentare, în cea pentru referendumul național sau în ambele. După ce semnează, alegătorul primește, în funcție de opțiunea de a vota pentru un singur scrutin sau pentru ambele scrutine, buletinul sau buletinele de vot și ștampila cu mențiunea ”VOTAT”, cu care intră în cabina de vot.
  • Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea ”VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează, respectiv în unul dintre patrulaterele inscripționate cu ”DA” / ”NU” din buletinele de vot pentru referendumul național.
  • După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinul sau buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și îl/le introduce în urnă, având grijă ca acesta/acestea să nu se deschidă.
  • Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.
  • În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al operațiunilor de votare.
  • Alegătorul restituie președintelui ștampila cu mențiunea ”VOTAT”, iar acesta o aplică pe actul de identitate, menționând și data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărții de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mențiunea ”VOTAT” și data scrutinului.

 

CE ÎNTREBĂRI SUNT PUSE LA REFERENDUM

La referendumul național din 26 mai 2019 cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin ”DA” sau ”NU” cu privire la următoarele întrebări:
o Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni decorupţie?
o Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?

LEGALITATEA ÎNTREBĂRILOR DE LA REFERENDUM SI MODUL DE PUNERE ÎN APLICARE A ACESTORA ÎN CAZUL ÎNDEPLINIRII CVORUMULUI

Cetățenii trebuie să citească cu atenție întrebările și să voteze în cunoștință de cauză. Validarea referendumului este pusă sub semnul întrebării, nu doar datorită faptului că va trebui îndeplinit cvorumul de 30%, ci și pentru faptul obiectul întrebărilor este exceptat de la consultarea prin referendum. Astfel art. 74.2 din Constituția României precizează că „nu pot face obiectul inițiavei legislative a cetățenilor amnistia și grațierea”, adică exact prima întrebare de la referendum.

În prima întrebare, sunt cuprinse de fapt trei întrebări: anmistia, grațierea individuală și grațierea colectivă. Acordarea grațierii individuale, potrivit art.94 lit d din Constituție, intră în atribuțiile Președintelui Republicii. Președintele dorește ca prin acest referendum să modifice Constituția, în sensul interzicerii dreptului de a ierta a succesorilor săi.

A doua întrebare conține de fapt patru întrebări prin care președintele dorește să interzică Ordonanțele de Urgență în anumite domenii. Dreptul Guvernului de a legifera prin Ordonanță de urgență, este conferit, în limite expres și exclusiv indicate, prin Constituție – art. 115  al 4, art.115 al 5, art. 115 al 6 – și nu poate fi retras, fie și numai parțial, decât prin modificarea Constituției.

Modificarea (revizuirea) Constiuției se realizează însă printr-o procedură specială care nu începe, ci se termină cu un referendum (art. 151). Ea poate avea loc și din impulsul unei inițiative cetățenești, dar aceasta presupune adunarea unui număr minim de semnături (500.000 din jumătate din județele țării) de la cei doritori (art. 150) iar nu chemarea întregii populații la referendum. Inițiativa respectivă se supune dispozițiilor constituționale care interzic mandatul imperativ (art. 69 al 2), Parlamentul având deplina libertate de a-i da curs sau nu. În cazul în care îi dă curs, legea constituțională adoptată în siajul ei este supusă aprobării prin referendum – art. 151 al 3.

Procedura descrisă nu poate fi eludată de Președintele Republicii. Devierea de la ea reprezintă o încălcare a Constituției, pe care CCR trebuie să o sancționeze, cel puțin prin invalidarea referendumului care o ignoră. Dacă statul de drept înseamnă că nimeni nu poate fi deasupra legii (art. 16 al 2), cu atât mai mult înseamnă că nimeni nu poate fi deasupra Constituției – „Biblia legilor”.

În plus, Constituția exclude de la revizuire orice inițiativă care ar avea ca rezultat „suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau garanțiile acestora” (art. 152 al 2), grațierea este tocmai un asemenea drept fundamental, în timp ce amnistia, împreună cu grațierea, reprezintă garanții ale unui drept fundamental (dreptul la libertate, de exemplu), la care se poate recurge atunci când nu mai există mijloace judiciare pentru repararea încălcării acestuia. Avem ca exemplu celor condamnați de complete ilegal constituite, ale căror hotărâri au fost declarate în bloc absolut nule de către CCR, dar care continuă să își producă efectele ilegale întrucât termenul pentru formularea contestației în anulare în multe cazuri concrete, a expirat. Dacă nu li se mai poate oferi un proces echitabil, li se poate asigura, cel puțin, remediul amnistiei sau grațierii…

  BIROUL ELECTORAL NR. 48 PENTRU SECŢIILE DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE

Pentru a afla care este cea mai apropiată secție de votare, vă recomandăm să consultați harta interactivă a secțiilor de votare disponibilă la acest link:  http://www.mae.ro/maps/3789. 

 

 

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Amenzi pentru fotografierea buletinului de vot. Închisoare pentru împiedicarea dreptului de vot.

Sharing is caring! FacebookTwitterGoogle+Pinterest În data de 26 mai 2019 vor avea loc două evenimente importante: alegeri pentru membrii din România în Parlamentul European și referendumul național convocat de Președintele României. Românii din diaspora vor avea posibilitatea să-și exprime votul în cadrul Biroului electoral nr.48. Pentru Parlamentul European și pentru referendum se […]

Subscribe US Now