Guvernul României reamintește măsurile și programele adoptate în vederea reîntoarcerii în țară a românilor.

Sharing is caring!

Guvernul României reamintește măsurile și programele adoptate în vederea reîntoarcerii în țară a românilor. Vă prezentăm mai jos lista acestora: 

A. Programul Start Up Nation 

Ce este? Program Național de promovare a antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale mici și mijlocii (care angajează mai puțin de 250 de persoane).

Cine îl finanțează? Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Scop: Stimularea înființării întreprinderilor mici si mijlocii.

Beneficiari: firme noi, de tip Start-Up, care doresc să implementeze proiecte în domeniul producției sau al serviciilor.

În anul 2018 de program au beneficiat aproximativ 10.000 de persoane

Valoarea grantului: 200.000 de lei (aproximativ 44.000 de euro) este suma primită maximum în cadrul programului = o contribuţie de maximum 100% din valoarea proiectului

Cheltuieli eligibile: spații de lucru, autoutilitare, echipamente, utilaje, site web, marketing etc.

Termen limită: 27 decembrie – înscriere online.

Informații suplimentare: https://start-upnation.ro/

Știai că…?

În anul 2017 – 2018 au fost depuse peste 33.514 dosare, preponderent de firme din Iași, Ploiești, Cluj Napoca și Timișoara.

Ca urmare a depunerii de proiecte, au fost create până la aproximativ 10 locuri de muncă/proiect. 

B. TOATE PERSOANELE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ POT BENEFICIA DE MĂSURILE PENTRU STIMULAREA MOBILITĂȚII FORȚEI DE MUNCĂ

Ministerul Muncii și Justiției Sociale acordă 3 tipuri de prime:

1. PRIMĂ DE RELOCARE – PROGRAMUL “PRIMA CHIRIE”
2. PRIMĂ DE INSTALARE
3. PRIMĂ DE ÎNCADRARE

BENEFICIARI: Se acordă șomerilor înregistrați care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km. faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.
Se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea sau împreună cu familiile nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună (aprox. 1.060 €).
Beneficiază persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.VALOAREA GRANTULUI: Este neimpozabil, se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, și este egal cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei (aprox. 190 €).

Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni.

Program: Program Național de Stimulare a Ocupării Forței de Muncă

Finanțează: Ministerului Muncii și Justiției Sociale (MMJS)

Scop: Stimularea încadrării în muncă, asigurarea cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedință, şi/sau reîntregirea familiei, după caz

Beneficiari: șomeri înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se angajează într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul și își schimbă domiciliul sau reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia persoanele de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulației a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European.

Care este valoarea grantului?

12.500 lei (pentru șomerii care se încadrează în muncă, într-o altă localitate și își schimbă domiciliul sau reședința);
15.500 lei (pentru șomerii care sunt însoțiți de membrii familiei care își schimbă domiciliul).

Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni.

Prima de instalare se acordă în două tranșe:

50% din cuantumul stabilit la data instalării;
50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

 

PRIMA DE RELOCARE

Această primă se acordă, lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați care se încadrează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km. de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reședința;

VALOAREA GRANTULUI: Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km., dar nu mai mult de 55 lei/(aprox.11,60€)/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoana ocupată își desfășoară efectiv activitatea la angajator.

BENEFICIARI: Se acordă persoanelor care au domiciliul în România.

C. Măsuri pentru sprijinirea integrării grupurilor vulnerabile pe piața muncii destinate angajatorilor

Cine finanțează?
Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Ce presupune?
Subvenție lunară de 2.250 lei (aprox. 475€) pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare persoană angajată, pe perioadă nedeterminată.

Cine beneficiază?
Absolvenții instituțiilor de învățământ indiferent de nivelul acestora; şomerii în vârstă de peste 45 de ani; şomerii de lungă durată; tinerii NEETs; persoanele cu dizabilități; şomerii care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale.

Obligație angajatori – menținerea relației contractuale cu persoana angajată prin această schemă încă 6 luni după expirarea perioadei de subvenționare.

Valoarea sprijinului

Subvenție lunară de 2.250 lei pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare absolvent cu dizabilități angajat pe durată nedeterminată.

Subvenție lunară de 2.250 lei pentru fiecare şomer care mai are 5 ani până îndeplinește condițiile de pensionare/pensionare anticipată parțială, pe o perioadă de maxim 5 ani.

Aceste subvenții se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj și din fonduri externe nerambursabile.

C.1. Programul Diaspora INVEST

 

Programul Național de Înființare a unei Societăți Nonagricole

 

Finanțează: Guvernul României (15%) și Uniunea Europeană (85%). Totalul oferit este de 1.200.000 EUR.

Scop: Dezvoltarea abilităților și competențelor necesare înființării și dezvoltării unei întreprinderi și stimularea deschiderii afacerilor în România.

Număr de beneficiar 2018-2019: 30

Valoarea grantului: 40.000 euro

Poți fi BENEFICIAR dacă:

Ești cetățean român, ai peste 18 ani, ești cu domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural, dacă ai domiciliat în străinătate pentru cel puțin un an de zile, ești șomer.

Termen finalizat: 12 iunie

 

C.2 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

 

Program: Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 6.3

Finanțează: Agenția de Finanțarea Investițiilor Rurale prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Scop: Sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole, încurajarea activităților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante, stimularea reîntoarcerii acasă și deschiderea unei afaceri în țară.

Valoarea grantului: 15.000 euro

Beneficiari: Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă (proprieăți de terenuri, animale ș.a.) încadrată în categoria de fermă mică

Termen limită: 31 decembrie 2019

Contribuția ta: 0%

Informații suplimentare: https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_3_dezvoltare_ferme_mici

 

D. Programul Operațional Regional (POR), AP 2, PI 2.1, Apel 2.1A

 

Program: Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 2, Prioritatea de Investiții 2.1, Apel 2.1A

Finanțează: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP)

Scop: Stimularea spiritului antreprenorial, prin dezvoltarea firmelor mici (sub 50 de angajați)

Valoare sprijin: Între 25.000 și 200.000 euro

Beneficiază: Microîntreprinderi (firme mici)

Contribuția ta: 10%

Termen limită: 8 noiembrie 2019

Informații suplimentare: http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2

E. Programul Operațional Regional (POR), AP 2, PI 2.2

Program: Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 2, Prioritatea de Investiții 2.2

Finanțează: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Scop: Creșterea puterii de producție a IMM-urilor

Valoarea grantului: 1.000.000 – 5.000.000 euro

Beneficiază: microîntreprinderi (sub 10 angajați), întreprinderi mici (sub 50 angajați) și mijlocii (sub 250 angajați)

Contribuția ta: între 30% și 50%

Termen limită: Apel nelansat

Informații suplimentare: http://regio-adrcentru.ro/2-2-sprijinirea-crearii-si-extinderea-capacitatilor-avansate-de-productie-si-dezvoltarea-serviciilor/

 

F. Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Submăsura 4.2a

 

Program: PNDR, Submăsura 4.2a

Cine finanțează: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Scop: Îmbunătățirea procesării și marketingului produselor pomicole (pomi fructiferi)

Beneficiari: Întreprinderi mici, mijlocii și mari

Termen limită: 8 noiembrie 2019

Contribuția ta: 50% – 60%

Valoare sprijin: 200.000 EUR (micro întreprinderi) – 1.500.000 EUR (întreprinderi mari)

Informații suplimentare: https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole

 

G. Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Submăsura 4.2

 

Program: Programul Național de Dezvoltare Rurală, Submăsura 4.2

Finanțează: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Scop: Îmbunătățirea procesării și marketingului produselor pomicole (pomi fructiferi)

Valoare sprijin: Între 1.000.000 și 2.500.000 EUR

Beneficiază: Cooperative și grupuri de producători

Termen limită: 31 decembrie 2019

Contribuția ta: între 50% și 60%

Informații suplimentare: https://www.pndr.ro/

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Cine a închis spitalele din România? UE și FMI pe mâna PNL, PDL, UDMR, recte Nicolăescu, Băsescu, Attila. Marţi, 11 mai 2010

Sharing is caring! FacebookTwitterGoogle+PinterestGuvernul României reamintește măsurile și programele adoptate în vederea reîntoarcerii în țară a românilor. Vă prezentăm mai jos lista acestora:   A. Programul Start Up Nation  Ce este? Program Național de promovare a antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale mici și mijlocii (care angajează mai […]

Subscribe US Now